Scale – Âm giai là gì? | Hướng Dẫn Guitar

Scale – Âm giai là một bộ các nốt nhạc được viết theo quy luật nhất định (người ta sẽ không nói đến 1 hoặc 2 nốt nhạc mà nói đến tất cả các nốt nhạc nằm trong âm giai đó).

Những quy luật nhất định giống như “công thức” áp dụng cho từng âm giai sẽ được trình bày trong các bài tiếp theo