Guitar Classic Ba Đờn C100

1,100,000 VNĐ

Mô tả

Guitar Classic Ba Đờn C100

  • Mã: C-100
  • Mặt: gỗ thông
  • Eo + lưng: hồng đào chất lượng cao
  • Cần: gỗ thao lao
  • Mặt phím: gõ mật
  • Ngựa: gõ đen
  • Dây: alice AC130
  • Khóa: Taiwan