Học đàn guitar quy nhơn

Học đàn Guitar đệm hát / Guitar cổ điển

Học phí : 500.000 / Tháng

Thời gian học : 1 tuần học 3 buổi

Với khung thời gian là

Thứ 2 – 4 – 6 , Thứ 3 – 5 – 7 các khung giờ 9h – 10h30, 14h30 – 16h, 18h – 19h30