Học đàn guitar quy nhơn

Học đàn Guitar đệm hát cơ bản/ Guitar cổ điển cơ bản

Học phí : 500.000 / Tháng

Thời gian học : 1 tuần học 3 buổi

Với khung thời gian thứ 2 – 4 – 6 , Thứ 3 – 5 – 7 các khung giờ 18h-19h , 19h-20h, 20h-21h

Học đàn Guitar 1 kèm 1

Học phí : 1.500.000 / 10 buổi / Tháng

Với khung thời gian từ thứ 2 đến CN các khung giờ 8h-9h, 9h-10h, 10h-11h và chiều 2h-3h, 3h-4h.