Guitar Classic Ba Đờn C150

1,600,000 VNĐ

Mô tả

  • Mã: C-150
  • Mặt: gỗ thông sitka
  • Eo + lưng: hồng đào cao cấp
  • Cần: gỗ thao lao
  • Mặt phím: gõ mật
  • Ngựa: gõ mật
  • Khóa: Taiwan
  • Dây: alice AC130