Guitar Classic Ba Đờn C150J

1,600,000 VNĐ

Mô tả

Thông Số :

  • Mã: C-150j
  • Mặt: gỗ thông sitka
  • Eo + lưng: hồng đào cao cấp
  • Cần: gỗ thao lao
  • Mặt phím: gõ mật
  • Ngựa: gõ mật
  • Dây: alice AC130
  • Khóa: Taiwan

Hình ảnh :