Shop Guitar Quy Nhơn

Hợp âm Ai khổ vì ai – Lệ Quyên

Cuộn trang

Chia cột

Anh biết chăng [Am] anh, em khổ vì ai, [E7] em khóc vì [Am] ai.
Ngày vui đã [Dm] tan, nhân tình thế [Am] thái còn lại đống tro [E7] tàn.
[A7] Em muốn kêu [Dm] lên cho thấu [C] tận trời cao [Am] xanh
Rằng tình em [Dm] yêu sao giống đời đóa phù [G] dung
Sớm nở tối [Am] tàn, xót thương duyên [Dm] mình chưa thắm [C] đành [E7] dở [Am] dang.

ĐK: Thuở [A] xưa ngày đầu của nhau, hai đứa [Bm] vang câu tình [A] ca
Ngày đầu của [F#m] nhau, anh đón đưa em [D] về nhà
Trăng nước hiền [C#m] hòa, ngày đầu của [Bm] nhau hương sắc tình yêu đậm [F#m] đà

Ngày [A] nay mình đành bỏ nhau, canh vắng [Bm] bơ vơ sầu [A] đau
Mình đành bỏ [F#m] nhau, quên phút ta yêu [D] lần đầu.
Trăng nước bạc [E7] màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến [Am] tàu.

Em biết chăng [Am] em, anh ngủ nào yên anh [E7] thức nào [Am] yên.
Nhiều khi cố [Dm] quên nhưng chỉ thêm [Am] chuốc vào lòng những ưu [E7] phiền.
[A7] Âu yếm hôm [Dm] qua không xóa [C] được buồn hôm [Am] nay.
Người đời phụ [Dm] nhau khi đã cạn chén tình [G] say.
[Am] Để lại thương sầu, trót yêu nhau [Dm] rồi sao nỡ đành [C] làm [E7] khổ [Am] nhau

ĐK: Thuở [A] xưa ngày đầu của nhau, hai đứa [Bm] vang câu tình [A] ca
Ngày đầu của [F#m] nhau, anh đón đưa em [D] về nhà
Trăng nước hiền [C#m] hòa, ngày đầu của [Bm] nhau hương sắc tình yêu đậm [F#m] đà

Ngày [A] nay mình đành bỏ nhau, canh vắng [Bm] bơ vơ sầu [A] đau
Mình đành bỏ [F#m] nhau, quên phút ta yêu [D] lần đầu.
Trăng nước bạc [E7] màu, người đành bỏ người như sương khói sau chuyến [Am] tàu.


Hợp âm