Shop Guitar Quy Nhơn

Ty chỉnh cong cần của guitar là gì?

Ty chỉnh cong cần của guitar là gì

  • Ty chỉnh cong cần của guitar là một thanh thép lục lăng được đặt nằm giữa cần đàn (neck) và mặt phím (fretboard).
    Thanh thép này được đặt trong một lỗ nhỏ trên cần đàn, và có một đầu lục lăng để người chơi có thể vặn chặt hoặc thả lỏng bằng lục giác.

    Ty chỉnh cong cần
    Một cây Ty chỉnh cong cần trông sẽ như thế này
  • Cần đàn guitar là một bộ phận quan trọng của cây đàn, có ảnh hưởng trực tiếp đến âm thanh và khả năng chơi đàn của người chơi. Cần đàn bị cong sẽ khiến cho âm thanh phát ra bị rè, phím đàn bị rít và khó bấm.
  • Ty chỉnh cong cần được thiết kế để khắc phục vấn đề cong cần đàn. Khi cần đàn bị cong, người chơi có thể sử dụng lục giác để vặn chặt hoặc thả lỏng ty chỉnh cong. Khi vặn chặt ty chỉnh cong, cần đàn sẽ ưỡn lên, khi thả lỏng ty chỉnh cong, cần đàn sẽ võng xuống.

Tham khảo sản phẩm Lục giác 4mm chỉnh cong cần

Vị trí của ty chỉnh cong cần

Ty chỉnh cong cần
Ty chỉnh cong cần nằm trong cần đàn ở vị trí này

Ty chỉnh cong cần thường được đặt ở vị trí gần đầu cần đàn, ở vị trí tiếp giáp giữa cần đàn và mặt phím. Tuy nhiên, cũng có một số cây đàn có ty chỉnh cong cần được đặt ở vị trí khác, chẳng hạn như ở giữa cần đàn hoặc ở cuối cần đàn.

Xem thêm Cách khắc phục cong cần đàn tại nhà