Hướng dẫn đọc tab guitar căn bản

Danh sách các bản Intro Tab guitarquynhon đã soạn : http://guitarquynhon.com/blog/sheet-nhac/ Nhìn sơ qua thì tab có vẻ khá giống so với khuôn nhạc, thế nhưng điểm chung duy nhất giữa tab và khuôn nhạc đó là đọc từ trái sang phải thôi, còn lại khác hoàn toàn. Guitar Quy Nhơn sẽ giới thiệu với các bạnRead More