Shop Guitar Quy Nhơn

Cách cầm phím và đặt ngón tay đàn guitar

Cầm phím đàn đừng cầm quá chặt hay quá lỏng. Nếu bạn cầm quá chặt, có nghĩa là bạn sẽ gồng cơ lên và như thế sẽ làm cứng tay không đàn được những đoạn cần đánh nhanh, nhất là khi bạn cần phải đệm hay đánh solo.
Ngược lại, nếu cầm quá lỏng, bạn có thể làm văng phím khi đàn. Cầm phím giữa ngón cái và ngón trỏ của bàn tay phải.

Cách cầm phím và đặt ngón tay đàn guitar
Cách cầm phím khi đàn (tay phải).

Vị trí của tay trái tương đối dễ: ngón cái để sau cần đàn và bốn ngón còn lại được dùng để bấm. Các ngón còn lại được đánh số 1 (Ngón trỏ), 2 (Ngón giữa), 3 (Ngón áp út) và 4 (Ngón út).

Cách cầm phím và đặt ngón tay đàn guitar
Ngón tay ở bên trái.