Shop Guitar Quy Nhơn

Giáo trình tự học đàn theo phương pháp F.Carulli

Tự học Guitar cổ điển theo phương pháp của Ferdinando Carulli (F.Carulli)
Giáo trình bao gồm các phần
– Phần hướng dẫn đọc nốt và đánh nốt trên phím đàn, phần hướng dẫn  tư thế đàn và thao tác ngón.
– 44 bài tập với phương pháp sư phạm tuyệt với của tác giả F.Carulli.
– 6 bài tập để tập các ngón tay chơi đàn được điêu luyện hơn.

Tải Giáo trình tự học đàn theo phương pháp F.Carulli PDF