Shop Guitar Quy Nhơn

Nhạc lý cơ bản – Khóa nhạc

Khoá nhạc là kí hiệu đặt ở đầu khuông nhạc, để xác định tên những nốt nhạc trên khuông. Có ba loại khoá thường dùng là khoá Sol, khoá Fa và khoá Đô.
Khoá Sol :
Khoá Sol có kí hiệu :

Khoá Sol được bắt đầu từ dòng thứ hai của khuông nhạc. Xác định nốt nhạc trên dòng kẻ thứ hai là nốt Sol.

Các nốt cơ bản ở khuông nhạc dùng khoá Sol.

Trong âm nhạc, khoá Sol được dùng thông dụng nhất. Các bài hát thường viết trên khuông nhạc dùng khoá Sol vì giọng hát con người phù hợp với cao độ ở khu vực này. Ngoài ra, khoá Sol còn dùng cho một số nhạc cụ như : flûte, oboe, clarinette, trumpet, violon, guitar.
Khoá Fa :
Khoá Fa có kí hiệu :

Khoá Fa được bắt đầu từ dòng kẻ thứ tư của khuông nhạc. Xác định nốt nằm trên dòng kẻ thứ tư là nốt Fa (quãng tám nhỏ).

Các nốt cơ bản ở khuông nhạc dùng khoá Fa (quãng tám nhỏ).

Khoá Fa dùng để ghi nốt nhạc có âm thanh trầm, một số nhạc cụ dùng khoá Fa như : fagotte, trombone, tuba, violoncell, contrebass.

Thông thường, viết nhạc cho piano phải dùng hai khuông nhạc với hai khoá Sol và Fa. Hai khuông nhạc được liên kết với nhau bằng một dấu ngoặc ở đầu khuông, gọi là dấu ác-cô-lát. Trường hợp khác, có thể cả hai khuông cùng dùng khoá Sol hoặc khoá Fa.