Shop Guitar Quy Nhơn

Thay phím đàn guitar cho Guitar Classic của Chú Thắng

Cây guitar Classic này gặp tình trạng

  • Hở chân phím, gây ra rè và câm tiếng
  • Cong cần đàn (không có ty chỉnh cong cần)
  • Action đàn cao

nên khách đã yêu cầu tháo toàn bộ phím ra và đóng lại phím mới cũng như sử dụng Tool chuyên dụng để ép cần đàn thẳng và canh chỉnh action cũng như thay dây đàn.

Liên hệ sửa chữa :

Từ khoá

đóng phím guitar, thay phím guitar,canh chỉnh action,guitar bị cong cần, cong cần đàn guitar