Shop Guitar Quy Nhơn

Giáo trình Lý Thuyết Âm Nhạc

Giáo trình lý thuyết âm nhạc PDF do Lê Anh Tuấn làm chủ biên – Là giáo trình cơ bản nhất cho người vừa bắt đầu làm quen với âm nhạc, gồm 7 chương chúng ta hiểu rõ hơn về âm thanh và cách ghi chép nhạc, Tiết tấu – Nhịp, Quãng, Điệu thức, Giọng, Hợp âm …

Download Giáo trình Lý thuyết âm nhạc PDF

Xem thêm nhiều chủ đề khác