Shop Guitar Quy Nhơn

Hợp âm là gì – 30 Ngày biết đệm Tây Ban Cầm

Tải về Sách 30 ngày biết đệm Tây Ban Cầm

https://guitarquynhon.com/sach-30-ngay-biet-dem-tay-ban-cam

Phần trước : Hình cần đàn đứng

Phần tiếp theo : Dạy bấm hợp âm La thứ

Hợp âm là gì?

TRÒ HỎI: Thưa Thầy, Hợp âm là gì ?
THẦY ĐÁP: Hợp âm là 3, 4, 5, 6 âm thanh hợp lại, Âm thanh là nốt đàn đó mà. Dễ hiểu quá phải không trò ?
TRÒ HỎI: Làm sao đàn Hợp âm ?
THẦY ĐÁP : Dễ ợt! Trò bấm 3, 4, 5, 6 nốt một lần, rồi trò lấy miếng khảy quẹt một lượt hết mấy nốt đó, là trò đánh hay đàn hợp âm !

ĐÂY LÀ HÌNH CỦA 3 HỢP ÂM

  • Cái vòng, trong có số 0, chỉ TAY TRÁI KHÔNG CÓ BẤM.
  • Cái vòng, trong có số 1 ,chỉ phải bấm bằng ngón tay TRỎ TRÁI.
  • Cái vòng, trong có số 2, chỉ phải bấm bằng ngón tay GIỮA TRÁI.
  • Cái vòng, trong có số 3, chỉ phải bấm bằng ngón tay ÁP ÚT TRÁI.
  • Cái vòng, trong có số 4, chỉ phải bấm bằng ngón tay ÚT TRÁI.

NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT THAY CHO CÁC HỢP ÂM

  • Am là hợp âm LA THỨ
  • E7 là hợp âm MI BẢY
  • Dm là hợp âm RÉ THỨ