Shop Guitar Quy Nhơn

Hợp âm Xuân này con về mẹ ở đâu

Chia cột

1. Xuân này con về mẹ ở [C] đâu
Quê nghèo xuân [Em] về mưa hắt [Am] hiu [Dm] Vườn xưa xơ [G] xác hoa rơi [Dm] rụng
Xuân [G] về không [Dm] mẹ nụ hoa kém [G7] tươi

2. Xuân này con về mẹ ở [C] đâu
Bao mùa xuân [Em] hẹn con vẫn [Am] đi [Dm] Đời trai như [G] cánh chim phiêu [Dm] bạt
Bao [G] lần xuân [Dm] về để [G7] mẹ hoài ngóng [C] trông

ĐK:
Mẹ ơi! Trong thời chinh [Am] chiến
Bao mùa [Dm] xuân con chẳng về [G] nhà
Thanh [Dm] bình chưa kịp vui cùng mẹ
Lại [G] đành xa cách quê [Dm] hương. [G] [C]

Mẹ ơi! Bao mùa xuân [Am] đến
Bao lần [Dm] con mong mỏi ngày [G] về
Xuân [Dm] này con về quê tìm mẹ
Thì [G] mẹ giờ đã ra [C] đi

3. Xuân này con về mẹ ở [C] đâu
Quê nghèo xuân [Em] buồn thêm hắt [Am] hiu [Dm] Còn đâu năm [G] tháng xưa thơ [Dm] dại
Giao [G] thừa bên [Dm] mẹ, ngồi [G7] kể chuyện tích [C] xưa


Hợp âm


Hợp âm Xuân này con về mẹ ở đâu